Arbetsbeskrivning

Ramavtäckning sker på locket med valfritt verktyg. Avtäckningsvaxet rakas ner i slungan via störtröret i lockets centrum. De avtäckta ramarna mellanlagras i ramstället, med plats för ca 15 ramar.

Avrunnen honung rinner ner i störtröret. Genom luckan i locket laddas ramkorgarna. Ramkorgarna sitter i en konisk slungtrumma med en cylinderformad hålplåt i botten där avtäckningsvaxet samlas. Detta utrymme räcker för att slunga upp emot 600kg honung, innan tömning av vax behöver ske.

Av slungtrummans rotation skapas en centipetalkraft som genom rotationskärlets koniska form, pressar honungen uppåt över kanten till den omslutande uppsamlingsrännan.

Honung och vaxrester rinner sedan till klarningstanken. Från botten på klarningstanken rinner honungen i en slang till antingen palltank (slangen får inte stå med kall honung, då den kristalliserar), eller kärl (förslagsvis tre 140 kilos) stående på en lastpall. Grov, och eller finsilning görs ovan kärlen.

Värmeslinga ställs på lämplig temperatur för snabbre lättare klarning och silning. Light Line är förberedd med en hållare för värmefläkt, för att vid behov kunna värma slungans nedre del. Överskottsvaxet som flyter på honungen i klarningstanken öses med en hålslev till störtröret i locket för centrifugering.

Tömning av vax (efter 400-600kg honung)

När man slungat upp till 600 kilo honung är det dags att tömma vax. Man skrapar då av locket, och kör sedan slungtrumman ca 15 min på högsta fart för att ur den sista honungen. Det centrifugerade ”torra” vaxet öses därefter med en spade upp ur slungtrumman för lagring i en tunna i väntan på smältning.

Arbetsbeskrivning
Arbetsbeskrivning
Arbetsbeskrivning
Arbetsbeskrivning

Säsongsavslutning

Efter avslutad slungperiod tappas honungen ur klarningsbehållaren genom att slangen sänks över ett lägre kärl (lämplig nivå är halva höjden i klarningsbehållaren). Skrapa av all honung från locket och kör en cykel. När honung och vax slutat rinna från rännan kan slangen sänkas så att ca 10 cm honung blir kvar på botten av klarningsbehållaren). Det vax som finns i klarningsbehållaren öses i stört-röret, därefter körs slungan på högsta fart i 15-30 minuter. Det centrifugerade vaxet öses sedan i lämpligt kärl.

Säsongsrengöring

Rengöring sker lämpigast med en mindre högtryckstvätt och kallvatten. Spola först av lockets ovansida, och sedan insidan av slungtrumman noggrant. Därefter körs slungan på högsta hastighet någon minut. Upprepas vid behov. Vaxflagor på slungbehållarens vägg borstas ner och sugs upp med damsugare. Därefter lyfts locket av och undersidan spolas, liksom rännan och klarningsbehållaren.